Morihei Ueshiba, O/sensei

O Sensei Morihei Uesiba werd geboren op 14 december 1883 in Tanaba, Wakayma prefecture. In 1915 ontmoete O Sensei Sokaku Takeda van de Daito Ryu Aikijujutsu school en werd zijn student. Takeda’s lijn had technische de grootste invloed op het aikido van O Sensei. In 1919 kwam O Sensei in contact met Onisaburo Deguchi, de spiritueel leider van de religie Omoto kyo. O Sensei verhuisde naar Ayabe vlak bij Kyoto van 1919 – 1927. Daarna verhuisde hij in 1927 naar Tokyo en opende zijn eerste vaste dojo, de Kobukan, in 1931. Vanaf de periode dat O Sensei trainde bij Takeda, tot ongeveer 1935, gaf hij les in Daito Ryu Aikijujutsu. O Sensei ontving ook de “transmission scrolls” van deze school. Vanaf 1935 had O Sensei geen contact meer met Takeda. Hoewel hij nog steeds les gaf in Daito Ryu Aikijujutsu deed hij dit in een aangepaste vorm. De periode voor de oorlog wordt dan ook aangegeven als Aiki Budo. Na de oorlog breide O Sensei het Aiki Budo uit met dynamische krachtige technieken en het accent kwam te liggen op het vloeiend uitvoeren van de technieken. Ook de invloed van wapens is evident. Op veel oude films en foto’s is O sensei te zien met ken, jo en juken(bajonet). De invloed van aiki-ken en aiki-jo komen voornamenlijk van Yagyu-shinkage ryu, Kashima Shin-ryu en juken.

Morihiro Saito Sensei 

Morihiro Saito begon in 1946 met aikido bij Morihei Ueshiba. Voor het toetreden van de dojo van O’sensei heeft hij aan Shito-Ryu karate, Judo en Kendo beoefend. Saito sensei werkte en trainde bij O sensei tot zijn overlijden in 1969. Gedurende deze periode zorgde Saito sensei en zijn vrouw voor Morihei Ueshiba en zijn vrouw. In deze periode heeft hij dagelijks onderricht gehad van O sensei. Na het overlijden van  O sensei zette Saito sensei de lessen voort in de geest van O sensei. Later werd hij wereldwijd bekend met de seminar die hij in de verschillende landen gaf. Saito sensei  gaf les in Iwama en doceerde op seminars tot aan zijn overlijden in 2002.

Lewis Bernaldo de Quiros 

Lewis Bernaldo de Quiros heeft getraind in de Iwama Dojo in Japan onder wijlen Morihiro Saito Sensei (9de dan) van 1986 tot 1993. Sindsdien geeft hij zelf les in Aikido, zowel thuis in Nederland als in heel Europa door middel van seminars. Na zijn terugkeer uit Japan heeft hij contact gehouden met zijn leraar door deelname aan en assistentie van seminars van Saito Sensei. In 1999 werd hem door Morihiro Saito Sensei de rang van 5de dan Aikikai toegekend en in 2009 de 6de dan Aikikai door de Hombu Dojo in Tokyo.

Richard van Berkum

Richard kwam tijdens een judowedstrijd in contact met Aikido. In 1993 schreef hij zich in in een dojo op de Fahrenheidstraat in Den Haag bij Dik de Wit sensei. Na enkele jaren kwam hij in contact met takemusu aikido (Iwama ryu). De goede basis en de duidelijke methodiek sprak hem erg aan. Verder kwam bij het takemusu aikido het budo aspect ook goed naar voren. In 1998 ging Richard als uchi desi naar Tony  Sergeant in Cambridge Engeland. Na zijn uchi desi in Engeland zocht Richard een Takemusu Aikido dojo in Nederland. Deze vond hij in Hilversum bij Bram de Blecourt. Daar haalde Richard in 2001 zijn 1e dan. Na het behalen van zijn eerste dan heeft Richard de dojo voort gezet samen met andere yudansha en behaalde in 2005 zijn 2e dan. In 2007 is Richard Lewis Bernaldo de Quiros sensei gaan assisteren in zijn dojo in Zutphen. In die tijd heeft hij zijn en 3e dan graad bij Lewis Bernaldo de Quiros gehaald. Sinds 2013 heeft Richard de dojo in Zutphen overgenomen van Lewis Bernaldo de Quiros sensei en is hij dojo-cho van Takemusu Aikido Zutphen. In 2014 behaalde Richard zijn 4e dan onder begeleiding van Lewis Bernaldo de Quiros.