Natuurlijk kun je Aikido het best ervaren tijdens de lessen. Als je de Dojo binnenloopt herken je de judomat waarschijnlijk wel. Aikido heeft ook wel wat weg van Judo of Jiu Jitsu. Aikido is een Japanse krijgskunst. Het uitgangspunt van de Aikidotechniek is het verstoren van de balans van de aanvaller. Het merendeel van de aikidotechnieken maakt gebruik van klemmen en/of worpen. Aikido kan je toepassen in elke situatie waarin een mens wordt aangevallen of weggedrukt. Aikido is te beoefenen door iedereen. Een ieder haalt er iets anders uit.

Er zijn aparte lessen waarin het gebruik van wapens centraal staat: zwaard (Bokken); stok (Jo); mes (Tanto). Het gebruik van deze houten wapens is vaak bedoeld als lesinstrument om de beoefenaar bepaalde basisprincipes te leren verfijnen. De beoefenaar leert zwaard-, stok- en mestechnieken.

Aikido benadrukt harmonie in het omgaan met agressie of conflicten. Aikido is daarom meer dan alleen een techniek. Het is een bepaalde zienswijze, waardoor Aikido ook toe te passen is in het dagelijks leven, zoals in je werk. Het gaat bij Aikido niet om het standaard “winnen of verliezen”. Er zijn geen competitie –  elementen. Aikido biedt alternatieven om een conflict te beheersen.

Het Japanse woord Aikido kan opgedeeld worden in drie aparte termen. Ai is Japans voor “samenkomen, samenbrengen”, in aikido dikwijls vertaald als “harmonie”. Ki heeft meerdere betekenissen, waaronder: “energie”. Do tot slot, betekent: “weg” als in levensweg of morele methode. Het woord Do geeft aan dat de weg die bewandeld wordt (hoe je het aanpakt) belangrijk is. Het principe van Do wordt gebruikt in vele Japanse disciplines waaronder ook Judo en Kendo.