Takemusu Aikido

De stijl van Aikido, die in deze school wordt onderwezen staat bekend als Takemusu Aikido. Takemusu Aikido is een traditionele vorm van Aikido. Morihei Ueshiba, de grondlegger van Aikido, heeft deze stijl overgedragen aan wijlen Morihiro Saito Sensei (1928 -2002). Hij was meer dan 23 jaar een persoonlijke discipel van O Sensei (Morihei Ueshiba) en nam zijn dojo in Iwama, Japan, na zijn dood over. Saito Sensei beschouwde het als zijn plicht om de originele technieken van O Sensei in een zo zuiver mogelijke vorm te behouden en door te geven. Een van de leerlingen van Saito Sensei brengt ons naar Zutphen. Lewis Bernaldo de Quirós trainde full time onder Saito Sensei van 1986-1993. Lewis richtte o.a. een Dojo in Zutphen op.

 

Takemusu Aikido onderscheidt zich van andere scholen en stijlen van Aikido door drie kenmerken:

  • Nadruk op het oefenen van de grondbeginselen en een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek;
  • De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens (houten zwaard, stok en mes);
  • Aikido als krijgskunst (Budo).

 

Morihei Ueshiba (grondlegger Aikido)

Morihiro Saito (leerling van Ueshiba )
Lewis Bernaldo de Quiros (leerling van Saito)
Richard van Berkum (leerling van De Quiros & dojohouder Zutphen)