Voor de les:

  • Wees minimaal 15 minuten voor de les begint aanwezig
  • Draag geen sierraden en/of anderen relevante dingen die bij anderen verwondingen kunnen toebrengen, of plak deze af met sporttape.

Tijdens de les:

  • Wanneer de leraar een techniek uitlegt/voordoet ga je in seiza houding zitten (op de knieën).
  • Vraag de leraar om uitleg wanneer je dat nodig hebt. Beperk praten op de tatami tot een minimum.
  • Wanneer de leraar de les heeft beëindigd mag er niet meer worden getraind op de mat, dit i.v.m. de veiligheid. De concentratie is niet het zelfde als tijdens de les.

Tot slot:
Voor, tijdens en na afloop van de les wordt er gegroet. Dit doen we uit respect voor de leraar en elkaar. Dit zijn de 2 groeten.
“one gai shi masu”, wat zoveel betekent als “wij groeten u beleefd”.
“domo arigato gozaimashita” wat zoveel betekent als “wij bedanken u “.